Algemene Voorwaarden van Van der Weijden, gevestigd te Hengelo (Ov.) Versie geldig vanaf 01-01-2014 Prijzen. De prijzen luiden in Euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. Typefouten alsmede prijswijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden (prijswijzigingen worden voorafgaand aan de doorvoering via deze website gepubliceerd) Bij kortingen direct van Van der Weijden verkregen, vervallen alle andere aanbiedingen zoals op deze site vermeld.

Levering. Afbeeldingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Levering geschiedt onder rembours, vooruitbetaling of contant bij installatie door Van der Weijden en in de regel 3 tot 5 werkdagen nadat wij uw order dan wel betaling ontvangen hebben.

Verzending. Bij verzekerd vervoer gelden de voorwaarden van de vervoerder. Eigendomsvoorbehoud: Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Van der Weijden totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat. Van der Weijden is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Van der Weijden zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

Retourrecht: U hebt het recht als consument de door Van der Weijden geleverde artikelen in ongebruikte en onbeschadigde toestand binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren in originele onbeschadigde verpakking onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. Indien de artikelen ongebruikt, onbeschadigd en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Van der Weijden u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug. Wanneer de door Van der Weijden geleverde artikelen niet binnen de "zicht" termijn van 14 dagen zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd. Uitzonderingen op deze regel kunnen gebreken zijn die binnen of na de termijn van 14 dagen optreden, dan geldt een ruimer retourrecht. Van retourrecht uitgesloten zijn: levensmiddelen, maatwerk en speciale bestellingen. Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico, neem daarom eerst -voor verzending- contact met Van der Weijden op.

Reclames. Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk of per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan Van der Weijden.

Garantie. Van der Weijden verleent op alle apparatuur 1 jaar (of 2 jaar mits op de site vermeld) garantie op basis van 'carry in'. Tegen meerprijs kan 'on-site' garantie worden verkregen, echter niet buiten een 70 kilometer straal van de plaats van vestiging van Van der Weijden. Het normale onderhoud (bijvoorbeeld ontkalken en reinigen) en normale slijtage (bijvoorbeeld maalschijven, afdichtingen, ventielen enz.), vallen niet onder de garantie. Tevens vervalt de garantie wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, het door de koper verrichten of laten verrichten van reparaties door derden en bij schade door andere invloeden van buitenaf. Tevens vervalt de garantie bij schades veroorzaakt door kalk en/of koffievetten. Individuele garantievoorwaarden fabrikant kunnen hier van afwijken. Het juiste onderhoud kan deze schades voorkomen!

Aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Van der Weijden blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.

Contact

Jacob van Maerlantstraat 10 7552 XM HENGELO (Ov.)

BTW: NL051756869B01
K.v.K. Enschede: 06068997

Telefoon: 074-2566058

Email: info@koffie-thee.nl

Ondersteuning

Wij ondersteunen diverse betaal mogelijkheden, waaronder iDeal.

Wij verzenden met Post.nl / MyParcel.nl